Ateliér van Haaren

Tekenlessen voor jong en oud

Algemene cursusvoorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op de cursussen en activiteiten georganiseerd door Ateliér van Haaren

 1. Om de cursus een opbouwend karakter te geven, bindt de cursist zich in principe voor de hele cursus of activiteit die in het betreffende seizoen plaatsvindt.
 2. De cursist heeft het recht op het volgen van de cursus/activiteit waarneer hij/zij schriftelijk of via de website of e-mail is opgegeven en aan de betalingsplicht heeft voldaan.
 3. De eerste termijn van het nieuwe seizoen moet bij inschrijving zijn/worden voldaan. De opvolgende termijnen moeten voor aanvang van de betreffende cursustermijnen zijn voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling kan u de toegang tot de cursus worden ontzegd.
 5. Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Mondeling of telefonisch opzeggen bij de docent is in geen geval mogelijk.
 6. De opzegtermijn is minimaal 3 weken vóór de eerste les van een volgende termijn. Indien de opzegtermijn niet in acht is genomen verplicht de cursist zich tot betaling van de volgende termijn.
 7. Bij tussentijds opzeggen wordt geen cursusgeld geretourneerd voor resterende lessen.
 8. Als door onvoorziene omstandigheden lessen uitvallen (bijvoorbeeld door ziekte van de docent), zullen deze aan het eind van een termijn worden ingehaald. Als dit niet mogelijk is, wordt het teveel betaalde cursusgeld geretourneerd.
 9. Niet bijgewoonde lessen kunnen niet worden ingehaald en worden niet terugbetaald.
 10. Wanneer door onvoorziene omstandigheden een cursus niet meer kan door gaan, zal Atelier van Haaren het vooruit betaalde cursusgeld van de nog resterende lessen retourneren.
 11. Dit kan voorkomen bij de volgende gevallen: 
  a) Het vereiste aantal deelnemers om de cursus te kunnen starten wordt niet bereikt;
  b) Tussentijds vallen er cursisten af, waardoor het aantal cursisten onder het minimum zakt;
  c) Wanneer de docente haar werkzaamheden beëindigt en er op korte termijn geen vervanging is.
 12. Deelname aan de cursus geeft niet zondermeer recht op deelname in een volgend seizoen.
 13. Atelier van Haaren kan niet aansprakelijk worden gesteld aan enigerlei schade aan lijf of goederen van de cursisten.
 14. Tijdens de vakanties van de basisschool zijn er geen lessen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle zaken waar deze algemene cursusvoorwaarden niet in voorzien, zijn ter beoordeling van Atelier van Haaren. Tevens zijn de voorwaarden van kracht zoals vermeld op het inschrijfformulier van het betreffende cursusjaar.

augustus 2018